• Ozubené kolesá, hriadele, krížové čapy

    Výroba čelných ozubených kolies, satelitov, korunových kolies s priamymi alebo šikmými zubami a s vnútorným drážkovaním.

  • Hriadeľky do štartérov

    Výroba ozubených hriadeliek do štartérov pre osobné automobily na automatizovaných linkách v miliónových ročných sériách.

  • Možnosti kooperácie

    Sústruženie, vŕtanie a iné spôsoby opracovania podľa dostupných firemných technológií.

 

Takmer 70 ročná história v produkcii ozubenia

AVC Raková, a.s. je popredný slovenský výrobca ozubených kolies, ozubených hriadeľov, montážnych celkov a komponentov pre automobilový priemysel, stavebné a poľnohospodárske stroje. Poslaním AVC Raková, a.s. je neustále skvalitňovať produkciu a služby s cieľom naplnenia potrieb a požiadaviek našich zákazníkov, zamestnancov a akcionárov pri rešpektovaní environmentálnych požiadaviek.

 

Automobilové komponenty

AVC Raková, a.s. ponúka vysoko kvalitné výrobky, pričom spoločnosť kladie veľký dôraz na požiadavky kvality, výber dodávateľov a na maximálnu spokojnosť svojich zákazníkov. Hlavným výrobným programom je výroba ozubených kolies, ozubených hriadeľov, diferenciálov, opracovanie odliatkov.

 

Inovácia procesu výroby v spoločnosti AVC Raková, a.s.

 
 
 

Nájdete nás