Kvalita

certSpoločnosť pracuje s vedomím, že vysoká kvalita výrobkov a poskytovaných služieb je predpokladom stability a ďalšieho rozvoja. Rozhodujúcim faktorom pre hodnotenie kvality je spokojnosť zákazníka.

Vysoká kvalita a jej ďalšie zdokonaľovanie je zabezpečované systémom riadenia kvality. Spoločnosť začala budovať systém riadenia kvality podľa noriem radu ISO 9000 už od roku 1992. Vo februári roku 1994 bola spoločnosť prvý krát certifikovaná podľa normy ISO 9001. V roku 1999 bol tento certifikát obnovený a rozšírením systému riadenia kvality o požiadavky nemeckého automobilového priemyslu spoločnosť získala certifikát podľa normy VDA 6.1.

V roku 2006 AVC Raková, a.s. získala certifikát podľa ISO/TS 16 949:2009 od nezávislej certifikačnej spoločnosti Det Norske Veritas. Získaný certifikát deklaruje, že AVC Raková, a.s. je schopná plniť požiadavky svetových výrobcov automobilov a iných odberateľov, ktorí vyžadujú uplatňovanie požiadaviek ISO/TS 16 949. 

Úroveň systému riadenia kvality je overovaná a priaznivo hodnotená pri auditoch našich zákazníkov. Systém riadenia kvality je chápaný a využívaný ako nástroj k naplneniu nášho cieľa – spokojnosti zákazníka, vlastnej prosperite a k šíreniu dobrého mena AVC Raková, a.s.

V roku 2018 boli do SMK implementované požiadavky aktualizovanej normy ISO 9001:2016 a IATF 16 949:2016

 
 
 

Nájdete nás